Home Service Payment Contact

รับ retouch ตกแต่งภาพสินค้าและภาพต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม และน่าสนใจ มากขึ้น การ retouch ภาพที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ จะแตกต่างจาก ภาพที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ ตรงที่จะมี ความละเอียดที่น้อยกว่า และมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า
ตัวอย่างผลงาน
หน้า 1
1  


|

| |   ©2012 All Are Art,All Rights Reserved.